MENIU
Sidabrinis stalo vanduo
Sidabrinis stalo vanduo
Šarminis jonizuotas stalo vanduo
Šarminis jonizuotas stalo vanduo
Geriamasis vanduo
Geriamasis vanduo
Kokybės standartai

Visas vanduo yra aukščiausios kokybės, gaminamas naudojant pažangiausias valymo technologijas. Jo kokybė atitinka LR ir ES norminiais aktais nustatytus standartus ir higienos normas.

 
 
 
 

Geriamasis vanduo „Tyruma“ atitinka LIETUVOS HIGIENOS NORMĄ HN 24:2003 - „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“, bei ĮST 145388576 – 02:2008.

 
 
 
 
 

Sidabrinis stalo vanduo "Tyruma" atitinka Nealkoholinių gėrimų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninį reglamentą, patvirtintą LR žemės ūkio ministro 2009 01 12 įsak. Nr.3D-13 (žin., 2009, Nr. 7-252).Tyrimų protokolų Nr. TP 11-07582-01.

 

 

 

 

 

Šarminis jonizuotas stalo vanduo “Tyruma“ atitinka Nealkoholinių gėrimų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninį reglamentą, patvirtintą LR žemės ūkio ministro 2009 01 12 įsak. Nr.3D-13 (žin., 2009, Nr. 7-252).Tyrimų protokolų Nr. TP11-0758-01.

 

 

 

Vandens programinę priežiūrą atlieka nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius.

Gamintojas UAB "Sileka", platintojas UAB "Sidabrinė srovė"   |   Sprendimas: Elektroninės Vizijos    Rekomenduoja: Atradau.lt
Sprendimas: Elektroninės Vizijos    Rekomenduoja: Atradau.lt