MENIU
Sidabrinis stalo vanduo
Sidabrinis stalo vanduo
Šarminis jonizuotas stalo vanduo
Šarminis jonizuotas stalo vanduo
Geriamasis vanduo
Geriamasis vanduo
Išsamiai apie jonizaciją

Jonizacijos metu prie katodo K vyksta elektronų prisijungimas- redukcija, kurios metu teigiami vandenilio H+ jonai prisijungia elektronus ir išsiskiria vandenilis H2:
2H+ + 2e → H+ ↑
Prie katodo kaupiasi ir hidroksilo OH- jonai. Prie anodo A vyksta priešingas procesas elektronų atidavimas oksidacija, kurios metu neigiami hidroksilo jonai OH- atiduoda elektronus ir išsiskiria deguonis O2 :
4OH- – 4e → 2H2O + O2 ↑ .
Prie anodo kaupiasi ir vandenilio H+ jonai. Terminas „vandens elektrolizė” apima ir vandenyje ištirpusių įvairių mineralinių druskų elektrolizę. Druska tai cheminis junginys, susidedantis iš teigiamą krūvį turinčių metalo ir neigiamą krūvį turinčių nemetalų (rūgšties liekanų) jonų. Teigiamą krūvį turi šarminių metalų- kalcio, magnio, kalio, natrio – jonai. Neigiamą krūvį turi chloro, sieros, fosforo ir kt. jonai.
 
 
Vykstant elektrolizei, teigiamus metalų jonus traukia katodas, o neigiamus jonus- anodas. Elektrolizės indo sekcijoje prie katodo K susikaupia teigiami šarminių metalų (kalcio, magnio, kalio, natrio) ir hidroksilo OH- jonai. Hidroksilo jonų kiekis lemia vandens šarmingumą: kuo kiekis didesnis, tuo šarmingumas aukštesnis, pH reikšmė didesnė. Tai jonizuotas šarminis („gyvasis”) vanduo. Kitoje indo sekcijoje, prie anodo A, susikaupia neigiami chloro, sieros, fosforo ir vandenilio H+ jonai. Kuo daugiau vandenilio jonų, tuo vandens rūgštinės savybės stipresnės, pH reikšmės mažesnės. Tai jonizuotas rūgštinis („negyvasis”) vanduo. Tiek šarrninis, tiek rūgštinis vanduo tam tikrą periodą įgyja ir išlaiko visiškai skirtingas savybes, kurios savo ruožtu skiriasi ir nuo pradinio vandentiekio vandens savybių (apie tai- kituose skyriuose.) Tačiau jeigu pasibaigus elektrolizei šarminį ir rūgštinį vandenį supiltume į vieną indą, gautume pradinių parametrų vandentiekio vandenį.
Daugiau informacijos apie vandens jonizatorius rasite svetainėje www.jonizuotasvanduo.lt
Vanduo jonizuojamas paveikus vandenį elektros srove. Tai vandens elektrolizės procesas, kuriam vykstant jonizuojasi vandens ir jame ištirpusių druskų molekulės. Kad būtų išlaikytos elektrolizės procese vandens įgytos naujos savybės, naudojami specialūs prietaisai- vandens jonizatoriai.
Prie katodo K vyksta elektronų prisijungimas- redukcija, kurios metu teigiami vandenilio H+ jonai prisijungia elektronus ir išsiskiria vandenilis H2:
2H+ + 2e → H+ ↑
Prie katodo kaupiasi ir hidroksilo OH- jonai. Prie anodo A vyksta priešingas procesas elektronų atidavimas oksidacija, kurios metu neigiami hidroksilo jonai OH- atiduoda elektronus ir išsiskiria deguonis O2 :
4OH- – 4e → 2H2O + O2 ↑ .
Prie anodo kaupiasi ir vandenilio H+ jonai. Terminas „vandens elektrolizė” apima ir vandenyje ištirpusių įvairių mineralinių druskų elektrolizę. Druska tai cheminis junginys, susidedantis iš teigiamą krūvį turinčių metalo ir neigiamą krūvį turinčių nemetalų (rūgšties liekanų) jonų. Teigiamą krūvį turi šarminių metalų- kalcio, magnio, kalio, natrio – jonai. Neigiamą krūvį turi chloro, sieros, fosforo ir kt. jonai.

 

 

  • Aktualu!

      

  • Specialūs pasiūlymai

        

  • Gamintojas UAB "Sileka", platintojas UAB "Sidabrinė srovė"   |   Sprendimas: Elektroninės Vizijos    Rekomenduoja: Atradau.lt
    Sprendimas: Elektroninės Vizijos    Rekomenduoja: Atradau.lt